Vaccination af hund – Giv din hund den bedste beskyttelse

Dyrlægen anbefaler vaccination

Alle dyrlæger anbefaler regelmæssig vaccination af hund og kat, så de bibeholder immunitet mod vigtige og smitsomme sygdomme Men for hundeejere, uden uddybende kendskab til vaccinerne, kan det være en jungle at finde rundt i. Spørgsmål som "Hvilke vacciner skal min hund have?" og "Hvor ofte skal min hund vaccineres?" møder vi ofte i klinikken. 

I det følgende opridses hvilke sygdomme man oftest vaccinerer imod i Danmark og hvorfor dyrlæger i forskellige dele af landet, kan have forskellige anbefalinger og vaccinationsprogrammer.

De tre vigtige (kernevaccination)

Grundlæggende vaccinerer man med en kernevaccination mod følgende tre sygdomme:

 • Hundesyge
 • Smitsom leverbetændelse (hepatitis)
 • Parvovirus

Derudover er det i visse egne af landet, også indiceret at vaccinere mod leptospirose. Dette skyldes at sygdommen er mere udbredt nogle steder i landet end andre. Udover de basale sygdomme, er det også muligt med vaccine mod kennelhoste og den flåtbårne sygdom, borreliose. Det er dog yderst sjældent vi vaccinerer for borreliose i dag, i stedet anbefaler vi en god flåtforebyggende strategi og behandling. 

Har man planer om at rejse med hunden, skal man også være opmærksom på, at der er forskellige muligheder mht. Vaccination af hund og ofte er det et krav at hunden er vaccineret mod rabies, for at man må rejse ind i landet med hunden.​

​Basisvaccination

For at få en optimal virkning af vaccination, skal hunden basisvaccineres. Som hvalp sker dette ofte ved tre vaccinationer med 4 ugers mellemrum, men kan afhænge af hvor tidligt hvalpen har fået sin første vaccine. Det anbefales at vaccinere hvalpen når den er 8, 12 og 16 uger. Dette skyldes at hvalpene er dækket moderens immunforsvar via råmælken, men begynder at danne deres eget immunforsvar, når de er 8-16 uger gamle. Da man ikke kan vide, om hvalpen har fået sit eget immunforsvar, når den er 8 uger gammel, eller om den først udvikler det senere, vaccineres den igen ved 12 og 16 ugers alderen. Da ca. 10 % af de vaccinerede hvalpe ikke opbygger tilstrækkelig immunisering efter de første tre vacciner anbefales det at hvalpen også vaccineres ved sit unghundetjek som sker ved 8-9 måneders alderen.

Herefter anbefales årlig revaccination mod én eller flere sygdomme, da flere af vaccinerne kun giver en kortvarig immunitet.​

​Hundesyge:

Hundesyge forårsages af infektion med Canine Distemper virus. Hundesyge rammer oftest unge dyr. Hos ikke-vaccinerede dyr ses der initialt symptomer fra de øvre luftveje, såsom:

 • flåd fra øjne og næse
 • hoste og vejrtrækningsproblemer,​

samt symptomer som diarré og opkast. Herefter, ca. 1-3 uger senere, kan der opstå symptomer som forhorning af næse og trædepude samt mere alvorlige symptomer fra nervesystemet, så som anfald, lammelser og/eller bevægelsesproblemer. Hos vaccinerede hunde, kan immunsystemet hurtigt genkende virus og sygdommen vil derfor forblive mild og ofte ikke behandlingskrævende. Ikke-vaccinerede hunde, har en reserveret til dårlig prognose, hvis de rammes af sygdommen. Udviser hunden symptomer fra nervesystemet, anbefales det at aflive hunden, da dette er tegn på en uoprettelig skade på nervesystemet.

Smitsom leverbetændelse (hepatitis):

Smitsom leverbetændelse er, ligesom hundesyge, også forårsaget af en virusinfektion. Hunde bliver smittet ved kontakt med spyt, urin eller afføring fra en smittet hund, og sygdommen kan ramme hunde i alle aldre. Dog er unge hunde særlig modtagelige.

De mest almindelige symptomer på denne sygdom består af:

 • feber
 • uklarhed af øjnene
 • (blodig) diarré
 • nedsat eller ophørt appetit
 • hoste
 • mavesmerter

Derudover kan der ses næseblod, mørkt urin og/eller lys afføring, samt små punktblødninger i huden. Den øgede blødningstendens skyldes at leveren normalt producerer komponenter, som er involveret i blodets størkning. Ved leverbetændelse nedsættes eller ophører denne produktion, og blodet mister derved evnen til at størkne. Hos hunde som udviser ovenstående symptomer, er prognosen reserveret, hvis ikke hunden kommer i intensiv behandling tidligt i forløbet. Overlever hunden de første dage, er prognosen god ved fortsat intensiv behandling.​

Parvovirus infektion:

Som navnet hentyder, forårsages denne sygdom også af en virusinfektion. Ved infektion af ikke-vaccinerede hunde, udvikles en mave/tarm-betændelse, som giver

 • akut opkast og (blodig) diarré
 • nedsat eller ophørt appetit
 • mavesmerter.

Derudover ses ofte let feber og væskemangel pga. øget væsketab forårsaget af opkast og diarré. Afføringen er ofte vandig og blodig. Hunde i alle aldre kan smittes, men unge, ikke-vaccinerede hunde rammes oftest hårdest. Hvis helt unge hvalpe smittes, kan der yderligere ses betændelse i hjertemuskulatuen, hvilket giver uregelmæssig puls, vejrtrækningsproblemer og/eller blålige eller blege slimhinder. Ses disse symptomer, er hvalpen i stor risiko for pludselig at dø. Voksne hunde, som rammes af sygdommen, har en god prognose, hvis intensiv behandling i gangsættes i tide. Hos hvalpe og unge hunde er prognosen reserveret, og ses der tegn på involvering af hjertemuskulaturen, er prognosen meget dårlig.

Leptospirose:

Leptospirose forårsages af bakterien Leptospira. Der findes mange forskellige typer af Leptospira, hvor mange af dem slet ikke findes i Danmark. Når man vaccinerer hunde mod leptospirose, vaccinerer man mod fire stammer af bakterien. Immuniteten er kort, og det er nødvendigt at vaccinere hunden hvert år.

Vaccinen anbefales til hunde som færdes meget i skov, strand og naturområder, fx jagthunde eller gårdhunde, da bakterien oftest findes i vandpytter og andet stillestående vand, spildevand, ved dambrug og/eller ved kloaker. Bakterien bæres bl.a. af mus og rotter, der kan udskille den i sin urin. Kontakt med kontaminerede dyr eller deres urin kan medføre smitte.

Infektionen kan ramme hunde i alle aldre og smitte mellem hunde kan ske ved kontakt, parring, bid og fra tæven til hvalpene i fosterstadiet. Infektionen rammer oftest nyrerne og giver symptomer relateret hertil. 

Hyppige symptomer kan være:

 • Nedstemthed og manglende appetit
 • Pludselig feber
 • Gulfarvning af huden
 • Opkast/diarré
 • Rødlig urin
 • Forøget drikkelyst
 • Unormal urineringsmønster

Derudover kan der forekomme blødningsforstyrrelser, hvor hunden kan få næseblod, blodig afføring samt blålige prikker på slimhinderne. Det er vigtigt at få stillet diagnosen og igangsat behandling hurtigt, da der ellers er risiko for, at hunden kan udvikle nyresvigt og påvirkning af andre vigtige organer som lever og lunger.

Leptospira kan også smitte mennesker, så ved påvist smitte er det vigtigt at undgå kontakt med kontamineret urin. Hunden kan ligeledes udskille bakterien i lang tid efter behandling er igangsat, så det er vigtigt at holde den isoleret. 

Sygdommen er meget udbredt i Jylland og findes også i Horsens. Derfor anbefaler vi hos Tvingstrup Dyreklinik oftest, at man får sin hund vaccineret mod leptospirose. 

Kennelhoste:

Kennelhoste skyldes en blandingsinfektion med bakterier og virus. Hunde i alle aldre kan smittes, og smitte sker hyppigst når mange hunde er samlet, fx i hundeskove, til hundetræning eller ved pasning i pension. Det er derfor en vaccine, vi anbefaler, hvis din hund er social med andre, eller skal passes.

Kennelhoste, giver, som navnet hentyder, en akut hård og tør hoste, som kan ende med at brækningsrefleksen udløses og hunden kaster op. Derudover bliver hunden meget nedstemt og får nedsat appetit. Sygdommen er oftest selvbegrænsende, men hvis hunden hoster meget, kan det være nødvendigt med symptomatisk behandling. Når symptomatisk behandling bliver igangsat, bliver de fleste hunde helt raske indenfor en uges tid. Det er dog vigtigt at hunden får ro, indtil den er helt rask. 

For at hjælpe hunden bedst muligt, kan man lufte hunden i sele i stedet for halsbånd og fodre med et blødt foder i stedet for tørkost. 

Ved vaccination af hund mod kennelhoste, dryppes vaccinen i næseboret på hunden, som illustreret på billedet nedenunder. Dette er for at booste immunforsvaret i næsen mest muligt, da det er her sygdommen starter.

​​

Rabies:

I Danmark basisvaccinerer man ikke mod rabies, men vaccinen er relevant, hvis man skal have sin hund med ud og rejse. 

En bestemt type virus i familie med rabies er blevet påvist hos nogle danske flagermus, som i teorien kan smitte til dyr og mennesker. Der er dog ikke påvist et tilfælde af rabies i Danmark siden 1982, og Danmark er officielt erklæret "rabies-fri". Sygdommen er udryddet i Vesteuropa, men findes stadig endemisk i Østeuropa. Rabies udbrud kan dog ses ved importerede og uvaccinerede dyr. 

Rabies forårsages af en virus infektion, som forplanter sig i hjernen og giver hunden neurologiske symptomer. Hunde bliver smittet via bid, da virusset udskilles gennem spyt hos inficerede dyr. I enkelte tilfælde, kan hunde smittes, hvis spyt fra et inficeret dyr kommer i kontakt med et sår i huden, dette er dog meget sjældent. Fra hunden smittes, til den udviser symptomer kan der gå alt fra 5 dage op til 12 måneder, afhængig af hvor langt fra hjernen hunden er blevet bidt. De mest karakteristiske symptomer hos hunde med rabies er; ændringer i adfærden, oftest aggressivitet, kraftig reaktion på lyd og lys, samt øget spytproduktion. Hunde som får diagnosticeret rabies, skal aflives. Ellers sker dødsfald mellem 5 og 15 dage efter symptomer indtræder.

Leishmaniose:

Parasitten Leishmania findes endnu ikke i Danmark og vaccination mod denne kan anbefales, hvis man tager hunden med sydpå. Dog anbefales i dag oftere insektafvisende midler som forhindrer fluer, flåter og lignende i at bide dyret. Leishmania overføres via bid fra sandfluer, som kan bringe parasitten fra et smittet dyr, til en rask hund. Hunden kan bære parasitten i måneder til år, inden den viser tegn på sygdom. Det mest tydelige symptom på sygdommen, er hudforandringer og pelstab, som primært ses på snuden, omkring øjnene, på ørerne og poterne. Udover hudforandringerne, kan hunden også udvikle nyresvigt og/eller ledbetændelse i et eller flere led. Sygdommen er svær at behandle og kan kræve behandling i flere måneder. Selvom hunden ikke viser tegn på sygdom, kan den stadigvæk give smitten videre til andre hunde.

Skal du have din hund med sydpå, så kontakt os i klinikken og hør om vores insektafvisende muligheder!

Overblik:

For hundeejere, som bor i Østjylland, afhænger vaccinationsanbefalingerne af brugen af hunden og graden af kontakt med andre hunde.

 • Har du en hund, som ikke har meget kontakt med andre hunde, og som primært bliver luftet i snor i byen, anbefales at vaccinere mod de basale sygdomme (Hundesyge, smitsom leverbetændelse, parvovirus)

 • Har din hund meget kontakt med andre hunde, men kun luftes i byområder, anbefales det at man, udover at vaccinere mod de basale sygdomme, også vaccinerer mod kennelhoste. Det gælder også hvalpe og hunde som går til hundetræning eller som skal passes i pension indenfor det næste år.

 • Bruges din hund til jagt eller lever hunden på en gård, hvor den kan løbe frit, anbefales det at man benytter sig af den basale vaccine samt leptospirose. Jagthunde anbefales ydermere at få kennelhoste-vaccinen, da de ofte er i kontakt med andre jagthunde på jagter.

 • Skal du rejse med hunden, er det vigtigt at undersøge, hvilke indrejsekrav der er i det land man vil rejse til. Dette kan undersøges på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Oftest er kravet baseret på at hunden skal have et gyldigt internationalt pas (sundhedsbogen accepteres ikke ved grænsekontrollerne) og være vaccineret mod rabies. Derudover har enkelte lande, fx Norge og England, krav om at hunden skal behandles med ormemiddel inden indrejse. Udover indrejsekravene, findes der også forskellige anbefalinger når man rejser med hund. Rejser man til middelhavslandene, anbefales det at man forebygger infektion mod leishmania.

Hør mere om vaccination af hund​

Har du spørgsmål, eller er du i tvivl om det er tid til vaccine hos din hund, så er du naturligvis velkommen til at kontakte os på telefon​ 75 66 72 00

​Ha​r du lyst til at høre mere?

Udfyld oplysningerne så kontakter vi dig hurtigst muligt​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Det siger vores kunder​

Se mange flere anmeldelser på Google

​​Er altid super glad og tilfreds med meget søde og meget kompetente dyrlæger samt assistenter.

​​

Deres nye Scanner er helt fantastisk og man kan scanne drægtige tæver allerede på dag 18 og men kan se meget mere end man kunne med de gamle scannere. DET ER SÅ VILDT !!

Lisa, ejer til Dobbermann 3 år

Jeg har haft en rigtig go oplevelse. Da min kat Duffi, begyndte at humpe og trække det ene ben op hele tiden, hun fik konstateret gigt, og skulle skifte foder og ha kosttilskud, og jeg vil bare sige, at vis man elsker dine dyr og vil dem det bedste, så lyt til det, når dyrlægen siger i skal skifte foder, Duffi har ingen gener haft siden hun skiftede foder.

Tak Tvingstrup.

Susanne, ejer af fire katte

​Super behandling vær gang, er kommet der både med katte og vores hund.

Få altid super god behandling og alle aftaler bliver altid overholdt.​

Rene, ejer af både hund og kat

​​Min chihuahua blev i dag tilset af en rigtig sød og omsorgsfuld kvindelig dyrlæge, hun tog sig tid og det var på mine og hundens præmisser. Tusind tak for god behandling.

Sara, ejer af Chihuahua 8 år

Vurderet 4.5 / 5 stjerner på baggrund af over 240 anmeldelser på Google

Kontakt os

TVINGSTRUP DYREKLINIK A/S

Gl. Århusvej 18, 8700 Horsens

Telefon: 75 66 72 00

E-mail: tv@tdkl.dk

Online booking: Bestil tid